European football

لیگ برتر رشد اقتصادی اروپا را به دنبال دارد اما شکاف ثروت در فوتبال رشد می کند
دی, 1398 بدون نظر اخبار ورزشی
طبق تجزیه و تحلیل های گسترده قاره ای که توسط یوفا انجام شد ، باشگاه های دسته های برتر فوتبال اروپا برای دومین سال در 18-18 2017 از نظر اقتصادی سودآور بودند و نسبت به قبل از معرفی قوانین منصفانه مالی در سال 2011 ، بدهی کمتری دارند. گزارش ...
ادامه مطلب